Activitats

  • Bàsquet amb deixalles

    Bàsquet amb deixalles


    | Joc, Dinàmica, Taller | 2h | CiF, LliD, RiNG, PiC, Truc |

    Es tracta de recollir deixalles netes durant alguns caus per tal d’usar-les en diferents jocs i proves per fomentar el reciclatge, la consciència medioambiental, el projecte, i la creativitat de les joves.

    Llegir »

Scroll to Top