Vista de gènere a les unitats

FONT: AEiG Cardenal Lluch

Dinàmica
1h 30min
Truc, Consell
Senzill [1]

Interior, Exterior
8 participants
2 dirigents

Gènere, Creixement personal, Gestió de grups, Petit grup, Debat

OBJECTIU

L’activitat busca explorar i conscienciar de quines maneres les problemàtiques de gènere es manifesten a les diferents unitats / grups d’edat d’un agrupament. És una forma de treballar el gènere des d’una òptica diferent i compartir coneixements i idees, però aterrant-ho al dia dia del cau.

La dinàmica planteja 5 o 6 situacions a treballar en parelles o petit grup des de la perspectiva de ser caps o akeles d’aquella unitat. Les parelles debaten sobre la situació assignada i com l’encararien, i posteriorment es fa una posada en comú on tothom pot valorar i construir sobre la resolució proposada.

EXPLICACIÓ

Dividim el grup en parelles, repartim una situació a cada una i expliquem l’activitat*. Deixem 15’ perquè parlin de la seva situació i que farien. Un cop passats aquests minuts, cada parella exposa davant del grup la seva situació i la conclusió a la que han arribat. Comentem amb tot el grup que en pensem, si hi estem d’acord, altres idees, experiències similars, … Un cop tractada cada unitat proposem una situació que es pot donar entre caps i akeles per parlar amb el grup sencer aprofitant l’inèrcia dels debats d’unitat.

*Cada petit grup rep una situació concreta que han de comentar. Cal que arribin a a una conclusió de com l’afrontarien o treballarien com a equip de caps d’aquella unitat. La idea es partir dels mini enunciat que proposem i que cada grup en tregui tot els suc possible fent-se més preguntes de les donades.

Situacions específiques de cada unitat
CiF 

→ La Laura i el Biel són dos caps newbies que han començat a fer CiF aquest any. Tots dos són extrovertits, i s’ho passen molt bé amb els infants. Tanmateix, la Laura se n’ha adonat que quan és ella la que explica les activitats davant del grup, la majoria d’infants no li fan cas i no fan silenci, encara que cridi. Sovint necessita que el Biel o algun altre cap (noi) de la unitat faci un crit o cridi l’atenció als infants perquè callin, i poder explicar-se. 

→ Idees per iniciar el debat: Quins rols apareixen en aquesta situació? Com ho tractarieu com a equip de caps?

LliD 

→ L’equip de caps ha de gestionar els serveis de neteja de la unitat pels campaments de primavera. Durant el curs han tingut molts problemes a la hora de netejar perquè no tothom col·labora de la mateixa manera, i els infants se n’intenten escapolir. Sovint les noies es queden soles acabant els serveis.

→ Idees per iniciar el debat: Creieu que els rols de gènere hi poden jugar alguna cosa? Com organitzarieu els serveis? 

RiNG 

→ L’equip de caps se n’ha adonat que sempre que s’assenten en rotllana per berenar o a taula per fer algun àpat, els nois i noies sempre seuen per separat, i mai es barregen entre ells. El mateix passa quan han de fer grups pel seu propi compte, o en altres espais més informals de pànxing; es neguen a barrejar-se si no els obligues. A tot l’equip de cap se’ls hi fa molt pesat haver de discutir amb el grup cada cop que han de fer grups per fer activitats. 

→ Idees per iniciar el debat: Hi ha rols de gènere en aquesta situació? Com ho encararieu dins de l’equip? 

PiC 

→ El nou equip de caps de PiCs està decidint com presentar-se davant la unitat i repartir-se una mica els rols durant la resta de l’any. Parlant amb equips d’anys passats, els ha arribat que sovint les joves (nois i noies) tenen més en segon terme a les qel·les (idealitzen als nois, els hi riuen més les gràcies, demanen més per les seves vides…). 

→ Idees per iniciar el debat: Han de considerar alguna cosa a la hora de presentar-se? Els rols de gènere hi tenen algun paper? 

TRUC 

→ Penseu alguna situació que es pugui donar o s’hagi donat on s’hi vegin rols de gènere durant aquest curs (o quan feieu Trucs en cas de Consell), i com afrontar-ho. 

CONSELL

→ La Magda és una quel·la de segon any del consell. Des del curs passat nota que se l’escolta poc i té la sensació que els seus companys nois del seu mateix any són més tinguts en compte a l’hora de decidir coses o fer debats. 

→ Idees per iniciar el debat: Si fossiu ella, com ho comunicarieu a la resta del consell? Quines solucions hi veieu (tant individualment com grupalment)? Creieu que aquesta sensació desapareix com més anys dins del consell portis? Quins rols de poder influeixen en aquest tipus de sensacions (no sentir-se escoltat)? Quin paper hi pots jugar com a noi? I com a noia?

PREPARACIÓ

Imprimir i retallar els fulls de situació. Les dirigents de l’activiat cal que es llegeixin les situacions prèviament per poder dinamitzar correctament el debat o plantejar preguntes sobre qüestions que no s’identifiquin. També és important que aquestes estiguin minimament formades en temes de gènere.

A TENIR EN COMPTE

És fàcil que el debat es pugui allargar de forma sana, inclus divergint cap a altres temàtiques de gènere que preocupen el grup. Segons la nostra experiència, és bo temporitzar una estona lliure post activitat per aprofitar aquest espai més “informal” que s’haurà creat.

Material
  • Fulls impresos amb les situacions
  • Fulls (llibretes)
  • Bolis
Desplaça cap amunt