Observant la unitat

FONT: AEiG Cavall Bernat

Dinàmica
3h
Truc, Consell
Senzill [1]

Interior, Exterior
8 participants
5 dirigents

Creixement personal, Coneixença i cohesió, Treball en equip, Mètode escolta, Gestió de grups, Activitat transversal, Petit grup, Sense material

OBJECTIU

Facilitar-vos l’observació del vostre grup, de la vostra branca i les personetes que en formen part per, a partir d’aquesta, revisitar o renovar els objectius que us proposeu com a equip per donar resposta a les necessitats o potencialitats de la unitat.

EXPLICACIÓ

La dinàmica que us proposem consisteix en que durant 2 o 3 caus, us repartiu entre vosaltres (l’equip de caps) les targetes d’observació del grup (lideratge i rang, relacions, valors, interessos i competències). Una per cada un, no més.

Durant el cau observeu el grup estant atents a percebre informació relacionada amb el vostre camp d’observació. Podeu fer-ho a sorts, escollir-los, anar rotant el camp, fer sempre el mateix… aquí decidiu vosaltres.

Cada targeta (a l’adjunt RECURS_ObservantLaUnitat) conté una descripció per saber a què ens referim quan parlem de valors, de competències o del que us toqui.

Us recomanem molt que prengueu nota del que observeu. Perquè quin és
el següent pas que proposem? Recordeu els objectius que potser veu
començar a perfilar a inici de curs? La idea és que després dels caus que
trobeu convenients realitzant la observació, feu una reunió per compartir
allò que heu percebut cadascú durant els caus i partiu de la lectura conjunta que feu de la unitat per reciclar els objectius o bé fer-ne de nous
per donar resposta a les necessitats que trobeu en la unitat o per aprofitar
les seves potencialitats.

Si la paraula objectius us fa venir calfreds, també podeu dir-ne d’una altra manera i pensar activitats, dinàmiques o canvis que trobeu interessants després d’un primer trimestre, per exemple.

PREPARACIÓ

Repartir les 5 targetes, cada una a un cap diferent, abans de cada cau en què es vulguin fer servir.

Material
  • Les 5 targetes a mà
Desplaça cap amunt