Mètodes creatius per preparar campaments

FONT: AEiG Cavall Bernat

Dinàmica
2h
PiC, Truc, Consell
Elaborat [2]

Interior, Exterior
5 participants
1 dirigents

Creativitat, SPEPARC, Gestió de grups, Individual, Petit grup

OBJECTIU

Us heu trobat mai que a la vostra branca li manquen idees? O que les que tenen sempre son les mateixes i vosaltres sabeu que son capaços de molt més?

Aquesta dinàmica està pensada per un grup de Trucs, en el context de preparar uns campaments de Setmana Santa, al haver-nos trobat que a l’hora de pensar quines activitats tindrien ganes de fer durant els campas, no se surt dels típics jocs de 20 minuts i activitats -ING (en aquest cas ràfting).

EXPLICACIÓ

Dedicarem unes 2 hores a la dinàmica. Primerament els hi farem una xerradeta molt bàsica en relació a les idees i les activitats, després posarem en pràctica un seguit de mètodes creatius per a generar idees (que es poden fer servir com a Pluja d’Idees en el context d’altres dinàmiques), i finalment donarem un espai perquè comparteixin les idees que han tingut.

1a PART: XERRADA PRÈVIA

La xerrada s’estructurarà per poder exposar i fer reflexionar als Trucs sobre els següents punts acompanyats per les respectives idees:

0 – Com valoreu que van anar les idees de l’últim dia (en el nostre cas partim d’una situació prèvia de certa tristor pel que fa idees…)

 • Està bé, no passa res, també són bones idees, però podeu anar més enlla! Per això, comencem…

1 – La importància de les idees com a primer pas per a fer qualsevol cosa a la vida.

 • La idea és un pas bàsic per a la realització d’una activitat, d’un projecte tant social, artístic, d’estudis… tot i que:
 • Abans de l’idea hi ha el pas d’adquirir bagatge per a que puguin sortir més bones idees, aquí es poden buscar experiències pròpies (descobertes, excursions…), parlar amb d’altres persones / col·lectius / unitats, etc. (en aquest punt, la Sensibilització, no hi entrem massa, només de passada)

2 – La possibilitat d’utilitzar més recursos o anar més enllà a partir d’ells mateixos, de la seva pròpia intel·ligència (o de recursos de l’entorn/ digitals…) per pensar idees.

 • Comparació del que fan amb el que poden arribar a fer.
 • Motivació perquè creguin en ells mateixos com a persones amb potencial per tenir bones idees, amb la seva possibilitat creativa.
 • Possibilitats que tenen, a més dels recursos (humans i digitals) que poden disposar.

3 – Tipus de activitats que es poden o se solen fer al cau (definició bàsica amb algun exemple).
APS (Aprenentatge i Servei)
Descobertes (visites culturals, a col·lectius, de pobles/ciutats…)
Jocs (curts/llargs, competitius/col·laboratius, jocs de taula, jocs de pistes, de ciutat…)
Dinàmiques de creixement personal (emocionals, de comunicació, de reflexió individual o social…)
Activitats audiovisuals/culturals (cinefòrum, teatre, cercaviles…).
Artístiques creatives (fer una obra, un curt…),
Excursions (Cim, volteta, travessa, raid, geocatching…)

 • Reflexió sobre que aquestes activitats es poden interrelacionar, que pot ser que en una activitat tiris de varis tipus

4 – Reflexió crítica (que no destructiva) valorant pros i contres sobre les activitats –ING (ràfting, karting, paint-ball, hípica, puenting, bowling, etc) reflexionant, per exemple, sobre…

 • El preu (solen ser caretes)
 • El límit a la creació pròpia (aprens tant?, te la ajustes tant als teus interessos/gustos?)
 • Relació entre el que s’hi inverteix (temps, extrajobs, caus, diners) i el que se’n treu (tipus de satisfacció i vivències)…
 • Com ens imaginem que podrien aconseguir els mateixos pros sense els contres?

5 – Introducció assenyalant que hi han mètodes que es poden utilitzar per fomentar la generació d’idees:

 • Una idea no cal que sigui “aterrada”/viable/assequible des del principi, pot començar sent més esbojarrada.
 • Els mètodes creatius ens poden servir per a no estancar-nos, estimular camins alternatius, allunyar-se a moments de la practicitat, trencar bloquejos, sortir d’allò més corrent i comú.
 • Just això, serà el que farem a continuació.
2a PART: MÈTODES CREATIUS

En aquesta segona part de la dinàmica, prepararem 5 espais en el cau, procurant un ambient de silenci i tranquilitat (si pots posar músiqueta relaxant o a to amb un ambient tranqui, encara millor!). A cada espai hi haurà una proposta de mètode per generar idees creatives per a fer activitats (en aquest cas de cara als campas de Setmana Santa).

Proposem deixar 1h amb llibertat per anar a els espais que vulguin i estar-hi l’estona que desitgin. També es podria fer que els provin i passin per tots: en ordre (tot el grup a la vegada), o rotant per no coincidir. El plantejament d’aquesta part és que sigui individual, els proposem que si volen parlar, vagin a fora dels espais de creació. Les propostes que hi haurà a cada espai seran les següents:

ASSOCIACIÓ FORÇADA

Tria una paraula que et cridi l’atenció de:

 • Un diari, una revista, l’entorn (el que hi ha la sala/local, a 100m a la rodona),…
 • Una assignatura de l’insti que t’agradi i una que no t’agradi gens (paraules relacionades amb l’assignatura), o d’una feina que hagis fet,…

Ara pensa una o vàries idees agafant dues paraules que has pensat i associant-les (establint un lligam forçat entre elles) per tal que t’ajudin a trobar una activitat per a fer durant els campaments.

*Caldrà que els Truc portin algun diari o revista curiosa o que tinguin per casa. Si no, els animadors podem assumir aquesta tasca perquè amb poques fonts de text ja n’hi ha prou, i poden ser de qualsevol tipus (caixa de cereals, diccionari, catàleg de publicitat…)

GALERIA DE FAMOSOS

Mira les fitxes de les persones o personatges que hi ha*. Cada un d’ells va tenir un dia idees que el van ajudar a arribar on va arribar i a fer el que va fer. Tria dues fitxes de persona/personatge i imagina que tens l’oportunitat de fer una reunió amb elles. Com/què farien o què aportarien aquestes persones als vostres campaments de Setmana Santa?

*Caldrà que els Truc portin una fitxa amb la foto d’un personatge que els agradi molt, amb una breu biografia o explicació de qui és/què fa o ha fet i alguna frase seva. Per anar bé ha de ser un personatge que admirin per com és, pel què ha fet o fa… Els animadors també en portarem alguna.

INMERSIÓ EN UN AMBIENT CREATIU

Escull algun anècdota/trama/història d’aquests contes o llibres i pensa com ho incorporaries o relacionaries aquesta idea a una activitat de campaments o com partiries d’algun element de la obra per treure una idea sobre com dur-los a terme.

*Caldrà que els Truc portin de casa un llibre/còmic/conte que els agradi o agradés molt. Els animadors també en portarem algun.

RECORDA QUE RECORDARÀS
Pensa dues activitats que hagis fet a la teva vida i que t’hagin flipat molt perquè t’ho vas passar súper bé i voldries tornar-hi. Ara pensa què milloraries d’aquestes activitats, o com les combinaries, per que fossin encara més molonguis.

TÈCNICA “DA VINCI”
1 – Estigues un minut pensant amb els ulls tancats què t’agradaria fer de campaments, imaginant-te que ets allà, amb els companys, el paissatge, les tendes…
2 – Després de pensar, relaxa’t i deixa la ment en blanc un moment (si pots). Ara dibuixa el que et vingui al cap en aquell moment sense preocupar-te de si et queda bé o no.
3 – Com relacionaries el dibuix que has fet amb els campaments? Creus que en pots treure alguna idea que t’ajudi a encarar-los millor?

3a PART: POSADA EN COMÚ DE LES IDEES

Hem trobat necessari donar un espai al final perquè cada Truc pugui explicar el seu pas pel circuit i la dinàmica i les idees principals que n’han sortit i, així, que tots i totes vegin els resultats de la dinàmica. A partir d’aquí cadascú que en faci el que vulgui ^^

PREPARACIÓ

Preparar els espais amb el material que hauran dut (si se’ls va avisar per avançat) i repartir els punts de la xerradeta inicial per afinar el to i treballar cap a l’objectiu sensibilitzador/motivador d’aquesta.

A TENIR EN COMPTE

Considerem que la dinàmica va ser força positiva ja que van sortir moltes idees noves, originals i que els hi motivaven. Com a elements a observar, no tothom va aprofitar moltes de les propostes de mètodes creatius que hi havien sinó que es van centrar en una o dos i prou, i les idees que van sortir van ser generalment lúdiques, no va calar massa la possibilitat de plantejar-se activitats més diverses.

Al final quasi tot el grup va acabar a on hi havia la TÈCNICA “DA VINCI”, representant gràficament les seves idees, i va anar molt bé a la hora d’exposar-les al final de la dinàmica.

Queda per decidir a criteri de cada equip i unitat com organitzar-se per acabar materialitzant algunes d’aquestes idees i així donar-li continuïtat a la dinàmica.

Esperem que us sigui de profit, sort i bones idees! 😉

Material
 • Güió de la 1a PART a mà
 • Diari / revistes / publicitat
 • Fitxes de personatges famosos / admirats (foto + descripció)
 • Llibres / còmics / contes
 • Papers o cartolines i retoladors
Desplaça cap amunt