Bàsquet amb deixalles

FONT: Arxiu Farcell

Joc, Dinàmica, Taller
2h
CiF, LliD, RiNG, PiC, Truc
Elaborat [2]

Interior, Exterior
10 participants
2 dirigents

Creativitat, Sostenibilitat, Activitat física, SPEPARC,

OBJECTIU

Es tracta de recollir deixalles netes durant alguns caus per tal d’usar-les en diferents jocs i proves per fomentar el reciclatge, la consciència medioambiental, el projecte, i la creativitat de les joves.

EXPLICACIÓ

Aquesta activitat implica la col·laboració de totes les infants perquè es pugui realitzar (i també la de les famílies). Es tracta d’organitzar un joc de bàsquet amb deixalles. És una bona manera de treballar el reciclatge. Durant els dies de cau es podria demanar a les infants que portessin deixalles de casa, ben rentades (llaunes, ampolles de plàstic, de vidre, rotllos de paper de wàter, etc.) que s’anirien guardant en un sac. Una altra activitat al cau podria consistir en l’elaboració de tres caixes o cubells (amb cartró reciclat, etc.) que després es pintarien dels colors dels contenidors de deixalles: verd pel vidre, groc pel plàstic i llaunes, i blau pel paper i cartró.

Quan ja tinguem prou deixalles es podria organitzar un joc on cada nen hagués de treure un objecte del sac i fer bàsquet al contenidor corresponent. Si el nen s’equivoqués de contenidor, hauria de treure tot el que hi hagués en aquest i tornar-ho a posar dins del sac. I així successivament fins que entre tots s’aconseguís fer una bona classificació de les deixalles. Amb aquesta activitat es pot fomentar la presa de consciència dels nens amb el tema del reciclatge.

Amb alguns dels materials recollits, es podrien construir joguines reciclades o quelcom simbòlic pels nens i nenes.

Un dels jocs que podem elaborar amb les deixalles, un cop estiguin classificades, és un joc de fira amb llaunes. Es tracta de folrar les llaunes amb papers de colors, paper pinotxo, o bé amb cartolina blanca pintada amb pintures. Un cop estiguin folrades, es posen les unes sobre les altres i amb una pilota petita es fa punteria. És ben senzill: qui en tiri més en una sola tirada, guanya!

Variant més esportiva: es pot intentar organitzar un partit de bàsquet fent 2 equips, passant-se les deixalles sense botar (podent córrer només quan no tens la pilota a les mans), que hi hagi 2 cistelles diferents a cada camp (la del cartró i la del plàstic), i l’equip atacant hagi d’encistellar correctament mentre l’altre intentarà robar la deixalla. Després de cada punt, es va servir una nova deixalla com a pilota, i s’haura d’encistellar on correspongui.

PREPARACIÓ

Recollir i emmagatzemar les deixalles, i tenir llest el material addicional que es pugui necessitar per preparar les cistelles, llaunes, cartells,… que calen pels jocs. Aquesta part es pot realitzar amb els infants i tot, o dur feta per avançat.

A TENIR EN COMPTE

Aquesta activitat es pot adaptar per realitzar-se com a projecte al llarg d’un nombre X de caus i aprofitar l’oportunitat per ensenyar a les unitats petites les parts d’un SPEPARC i que surti d’elles quins jocs o activitats realitzarem un cop s’hagi recolectat el material necessari (també planejar quin és aquest material, com l’aconseguirem, …).

Si es vol fer servir la idea en unitats grans, a més de participar en els jocs, també podrien enmarcar-la com a projecte consistent en, per exemple, organitzar una fira de jocs o tallers sobre el reciclatge destinat a les unitats petites de l’agrupament, o de cara als infants del barri.

Si s’opta per recollir ampolles i envasos de vidre, cal tenir cura de com “fem bàsquet” o juguem amb aquestes deixalles (poden fer més mal si es llencen contra algú, i com gestionarem els vidres un cop trencats…).

Material
  • Diversos tipus de paper i cartolines.
  • Diversos tipus de retoladors i pintures.
  • Deixalles per a reciclar si les infants no les duen de casa.
Desplaça cap amunt