Fem de periodistes!

FONT: AEiG Antoni Gaudí

Joc
1h
LliD, RiNG
Elaborat [2]

Interior, Exterior
20 participants
4 dirigents

Creativitat, Treball en equip, Activitat de rol, Joc de ciutat

OBJECTIU

  • Treballar en equip
  • Aprendre a estar atent.
  • Aprendre a distribuir-se i organitzar-se

EXPLICACIÓ

A unes determinades hores es dicten o actuen esdeveniments i notícies a diferents espais, però les notícies molts cops es solapen al mateix temps. Els infants s’han de repartir de manera que cada grup pugui anar a cobrir totes les notícies. Aquestes només es repetiran un o dos cops a les hores assenyalades (els caps les dicten en veu alta o representen fent teatre). Els infants hauran d’anar ràpid a dir-les al secretari perquè les redacti, però serà difícil, el temps corre, tot passa molt de pressa, no hi ha temps per captar-ho tot, cal tenir memòria i estar atent… Després caldrà veure si cada grup ha fet bé la seva feina.

PREPARACIÓ

Cal preparar les noticíes i l’horari en què s’aniran succeïnt per avançat. Poden ser fets aïllats, o contenir un fil conductor, o múltiples i que es vagin interconnectant. Els temes també es poden adaptar per treballar alguna temàtica concreta.

Abans de començar, cal fer els grups d’infants, repartir el material, i dividir-se les escenes i tempos entre els caps que se n’hauran d’encarregar.

Material
  • Paper i llapis
  • Portar les “notícies” preparades (pels caps)
Desplaça cap amunt