Caçador caçat

FONT: Arxiu Farcell

Joc
20min
LliD, RiNG, PiC
Senzill [1]

Exterior
12 participants
1 dirigents

Activitat física, Sense material

OBJECTIU

  • Desenvolupar-se en l’espai
  • Ser observadors i atents
  • Millorar la coneixença dins el grup

EXPLICACIÓ

Es fan dos equips, el número 1 i el número 2. Es reparteixen paperets on hi ha apuntats els noms de cada jugador, de forma que a les persones de l’equip 1 els hi tocarà una persona de l’equip 2, i viceversa.

Un cop tothom tingui un paperet amb el nom d’una persona de l’altre equip i tingui clar el número del seu propi equip (1 o 2), es dóna la senyal perquè tothom es vagi a amagar. Després, els caps anunciaran un número, 1 o 2, i les persones d’aquell equip hauran de sortir del seu amagatall i anar a buscar la seva parella (nom del paperet) de l’altre equip i portar-la al centre del camp, abans que acabi el temps determinat per cada ronda (breu).

En acabat, es compta quantes persones han trobat la seva parella en el temps acordat, i es suma el número corresponent de punts a cada equip (persones trobades || persones no trobades). Llavors es tornen a repartir els paperets a cada equip, refent els objectius o “parelles” assignades a cadascú, i es torna a anunciar un nou número un cop tothom s’hagi tornat a amagar per la següent ronda.

Per tenir èxit en aquest joc, els jugadors de cada equip hauran d’estar pendents d’on s’amaga la seva parella, a l’hora que busquen un lloc on amagar-se ells mateixos.

PREPARACIÓ

Preparar els paperets amb els noms dels jugadors -un per cada persona- i fer els equips.

A TENIR EN COMPTE

El mètode concret per “portar la parella al centre del camp” es pot adaptar depenent de l’edat o la manera de jugar que es prefereixi: o bé tocant i prou, o arrossegant, etc.

També es pot decidir que els jugadors que busquen l’equip contrari no es puguin comunicar verbalment durant aquesta fase del joc, per no delatar als altres jugadors on es troben les seves parelles, o fer justament el contrari, i vetllar per la col·laboració entre els jugadors per ajudar-se a trobar els objectius de la resta de companys.

Si es vol jugar sense material, també es poden assignar les parelles deliberadament, com qui es reparteix números pel joc del Mocador, abans de cada ronda.

Material
  • Paper i llapis
Desplaça cap amunt