L’ou ferrat

FONT: Arxiu Farcell

Joc
15min
CiF, LliD, RiNG, PiC, Truc
Instantani [0]

Interior, Exterior
10 participants
1 dirigents

, Sense material

OBJECTIU

  • Treballar la coordinació
  • Treballar l’atenció

EXPLICACIÓ

El grup es disposa en dues rotllanes concèntriques que es miren entre sí. Tothom forma part d’una parella, amb una persona a cada rotllana, i ha de tenir la seva parella a davant i recordar-se de qui és.

Aleshores fem que les dues rotllanes comencin a girar en sentits oposats. Quan es diu PROU!, o bé, s’atura la música (si n’hi ha), tothom corre a buscar la seva parella, i quan es troben s’abracen i seuen de cul a terra. L’última parella a seure s’elimina.

Es pot anar canviant de cosa a fer al trobar-se: abraçar-se, canviar-se el fulard, estirar-se a terra… Les parelles eliminades també poden seguir jugant tot ordenant canvis de sentit, que les rotllanes s’expandeixin o contraguin, que s’intercanviïn entre interior/exterior, etc.

PREPARACIÓ

Dividir el grup en dues parts iguals i fer les parelles i rotllanes concèntriques. Triar si hi haurà algú que decidirà el sentit de rotació, o quan parar de girar.

Material
Desplaça cap amunt