Furor musical

FONT: AEiG Sebastià Montraveta

Joc
1h
RiNG, PiC, Truc
Elaborat [2]

Interior, Exterior
15 participants
1 dirigents

Creativitat, Treball en equip, Vetllada, Activitat de nit

OBJECTIU

 • Treballar en equip.
 • Millorar l’agilitat mental.
 • Desinhibir-se.

EXPLICACIÓ

La vetllada consta d’un seguit de proves musicals en les quals dos equips competiran per acumular el màxim de punts possibles:

 • Guerra de cançons: guanya l’equip que arribi a 3 minipunts primer. Consisteix en que el presentador diu una paraula i els equips han de cantar cançons que la continguin, de manera alternada, i perd l’equip que abans es quedi sense saber cap cançó (o que no contingui la paraula, o que la cançó sigui repetida, etc).
 • Completem! son cançons incompletes que s’han de completar. Els Caps posen una cançó, o bé la canten ells mateixos, i en un moment donat l’aturen. Els infants hauran de continuar cantant-la.
 • Està cantant: sona una cançó i es realitzen preguntes sobre aquesta, i els equips han de contestar correctament (nom de la cançó? cantant? sobre els personatges que hi apareixen o la lletra, etc).
 • Cançó dedicada: s’ensenya la imatge d’algun personatge conegut o rellevant i han de cantar una cançó escaient per aquest personatges, i el presentador valora qui guanya. Si no es tenen fotos, dient el nom del personatge és suficient.
 • El meu color: els participants tenen uns pompons o quelcom similar,  i els animadors (en aquest cas els Caps) tenen cartolines de dos colors; ha de cantar l’equip que té els pompons del color que mostri l’animador en cada moment, seguint la cançó on l’altre equip l’havia deixada.

Guanya l’equip que hagi aconseguit més punts al llarg de les diferents rondes al final del concurs.

PREPARACIÓ

Cal tenir pensades algunes cançons, personatges, paraules, … adaptades a l’edat de la unitat, i decidir amb quin show es vol introduïr el concurs o com es farà el recompte de punts, si s’escau.

A TENIR EN COMPTE

Aquesta activitat es va preparar per a la TdÇ de RiNG del 2014 i el programa al què feia referencia és Furor d’Antena 3 (estil i format tirant a antiquadots). Hi ha exemples concrets de cançons i les proves completes al adjunt VETLLA-TDC-RING-1.

Material
 • Atrezzo pel show i ambientació (opcional)
 • Guitarra o mòvil i altaveu (opcional)
 • Dur preparades les paraules, música, imatges de personatges famosos…
 • Cartolinetes o pompons
Desplaça cap amunt